KAYSERİ STEAM & MAKER EĞİTİM MERKEZİ

  • (0352) 503 25 05
  • bilgi@kayseristeammaker.org

STEM Eğitiminde Pedagojik Trendler

Yeni #Scientix Bülteni yayınlandı! Bu sayıda, probleme dayalı öğrenme gibi öğrenci merkezli pedagojiler ve Avrupa'da sorgulamaya dayalı fen bilgisi eğitimi (IBSE) uygulamaları ele alınıyor: https://t.co/mUWs5dsIlC https: //t.co/wgzNcEWThu

Öğrenci merkezli pedagoji, STEM eğitiminde, diğer disiplinlere ve problem çözme veya işbirlikçi beceriler gibi konulara aktarılabilen çeşitli beceriler geliştirdikleri için kilit bir unsurdur. Scientix, STEM'deki probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, mücadeleye dayalı öğrenme, tasarım düşüncesi, karma öğrenme veya çevrilmiş sınıf gibi pedagojik eğilimleri vurgular ve fen eğitiminde sorgulamaya dayalı öğrenmeye en son genel bakışı sunar (IBSE Avrupa'da uygulama.